Vi är momsregistrerade och vi kan fakturera.    

         Korrespondens via följande e.post eller tel nr:                                            

                          htbok@hotmail.com

                Tel: 073-5890800 eller 0490-12664

                                  Eller författare:

           Elisabet Sandgrim           &            Carola Sandgrim                               e.sandgrim@hotmail.com                carolasandgrim@hotmail.com

           Tel: 076-8051756                          Tel:073-6955724