13. sep, 2017

Text

13. sep, 2017

Text

                           

 

 

 

 

 

 

Hej!

Vi har skrivit en bok om ”Svenska högtider och traditioner”.                                             

Den berättar om 13 svenska högtider och traditioner på svenska +12 andra språk.

Svenska, engelska, tyska, spanska, polska, arabiska, farsi, dari, somaliska, bosniska, serbiska, kroatiska och tigrinja.                 

 Vi har skrivit om detta i boken, därför att vi vill få ut information till nyanlända om hur man firar svenska högtider, och också varför man firar.

Högtider och traditioner är viktiga i landet därför har vi i denna bok försökt samla de mest framstående och viktiga traditionerna och högtiderna i Sverige.

 Vi har utformat detta verk med grundtanken att det ska vara konkret och lättläst.

Det riktar sig mest till nyanlända som ska få möjligheten att lära känna de svenska högtiderna och några av traditionerna för att på så sätt få mer förståelse för landet man kommit till. På så sätt kan man lättare integreras i landet.

Högtider och traditioner ger både medkänsla och respekt till landet man bor i och både barn och vuxna kan få glädje av dessa.

 Det finns ett häfte som följer boken med 65 frågor, kan man använda den som ett hjälpmedel för elever på sva- undervisning, studiehandledning, modersmålsundervisning samt på komvux.

 Priset är 200 kr per bok med häftet.                                                                        

OBS: Vi är momsregistrerade och vi kan fakturera. 

Kontakter: htbok@hotmail.com . 

 

                             Med vänliga hälsningar                                      

                                       Författare 

                                  Elisabet Sandgrim                                                                                                        e.sandgrim@hotmail.com