Förord

Högtider och traditioner är viktiga i ett land. Därför har vi i detta verk försökt samla de mest framstående och viktiga traditionerna och högtiderna i Sverige.  Vi har utformat detta verk med grundtanken att det ska vara konkret och lättläst. Det riktar sig till nyanlända som ska få möjligheten att lära känna de svenska högtiderna och några av traditionerna för att på så sätt få mer förståelse för landet man kommit till. Genom att lära känna och få kunskap om olika traditioner och högtider, kan man lättare integreras i ett nytt land. Det kan också användas som ett hjälpmedel för elever på mellan- och högstadiet. Högtider och traditioner ger både förståelse och kärlek till ett land både barn och vuxna kan få glädje av dessa.

                                  Författarna. Västervik 2017.

 

 

Läs lite om varje språk..       Sve-Ara      Sve-Dari     Sve-Eng       Sve- Per             

                                        Sve-Pol       Sve-Som     Sve-Spa       Sve-Tysk 

Mer om Påsk på   Sve-Eng  -                                               

Läs lite om varje högtid  HÄR          Läs varför har vi skrivit boken  HÄR

 

     Läs vad säger folk om boken    HÄR 

 

                                          KONTAKT